logo

    
 FRANTIŠEK KUNEŠ 
hlavní výcvikář
    
 PETR BLAHA 
výcvikář
 
         
         
  
 Ing. IRENA ZÁRUBOVÁ 
hlavní organizátor
      
 MVDr. LIBUŠE ŠTORKOVÁ 
výcvikář
      
 IVA HŘEBÍČKOVÁ
 výcvikář
         
         
  
 Bc. ZDENKA LORENCOVÁ 
výcvikář
      
 JANA TAUBROVÁ 
výcvikář
      
 MARTINA BRŮNOVÁ 
organizátor